تماس با فرشاد

فرشاد 09125384034

همه روزه 8 الی 20

حتی ایام تعطیل

تماس با فرشاد

فرشاد 09125384034

همه روزه 8 الی 20

حتی ایام تعطیل

هیدروتک سابق

<a href="https://www.google.com/maps/place/%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87+%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A8%DA%A9%D8%B3+%D8%AF%D9%86%D8%AF%D9%87+%D9%81%DB%8C%DA%A9%D8%B3%E2%80%AD/@35.7328212,51.3344312,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3f8dfdbddd193ed5:0xad0f2acfbc73dbae!8m2!3d35.7328169!4d51.3366199" >مسیر یاب گوگل</a>

خدمات خودرو اتوماتیک

انجام کلیه خدمات فنی و سرویس خودرو های جیلی در مجموعه هیدروتک.

انجام سرویس روغن و تیون آپ، باطری سازی، سیستم تعلیق و جلو بندی، گیربکس اتوماتیک و کلیه خدمات موتوری خودرو های جیلی در مجموعه هیدورتک توسط مهندسین مجرب انجام میشود.

انجام کلیه خدمات خودرو های چری و لیفان ( مدیران خودرو) در مجموعه هیدروتک.

انجام سرویس روغن و تیون آپ، باطری سازی، سیستم تعلیق و جلو بندی، گیربکس اتوماتیک و کلیه خدمات موتوری خودرو های تویوتا در مجموعه هیدورتک توسط مهندسین مجرب انجام میشود.

انجام کلیه خدمات خودرو های تویوتا

toyota-logo-vector-400x400

انجام سرویس روغن و تیون آپ، باطری سازی، سیستم تعلیق و جلو بندی، گیربکس اتوماتیک و کلیه خدمات موتوری خودرو های تویوتا در مجموعه هیدورتک توسط مهندسین مجرب انجام میشود.

Call Now Buttonتماس بگیرید