تعویض روغن گیربکس

روغن گیربکس A14 در مرحله اول بعد از 50000 کیلومتر باید تعویض شود و در زمان تعویض کیلومتر گیربکس با دستگاه دیاگ باید صفر شود

بعد از مرحله اول تعویض روغن گیربکس هر 40000 کیلومتر انجام شود
(البته پیشنهاد تعویض بستگی به شرایط دمایی گیربکس دارد)

Posted on اکتبر 12, 2015 in Uncategorized

Share the Story

About the Author

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back to Top