“تورک کانورتور”

کانورتور جای دیسک و کلاج را گرفته و وظیفه آن افزایش تدریجی گشتاور در آغاز حرکت است. کانورتور از طریق ارتباط هیدرولیک حرکت موتور را به گیربکس منتقل می کند.

Posted on اکتبر 12, 2015 in Uncategorized

Share the Story

About the Author

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back to Top