عملکرد دنده ها:

فلب گیربکس AL4 مکانیزم آن است. این مکانیزم شامل دو زنجیرچرخ دنده است که به شکل سیاره ای حرکت می کنند و با هم درگیر هستند.(دائمی) دو عدد کلاج برای انتخاب یک یا چند عضو از زنجیره به کار می رود. کلاج ها از نوع صفحه ای بوده که به وسیله یک پیستون هیدرولیک و فنربرگشت کار می کنند
سه عدد ترمز برای متوقف شدن اجزای مختلف زنجیر به کار می رود که دو عدد آن از نوع باندی و یک عدد از نو صفحه ای می باشد که دیسک های خارجی آن در پوسته سمت آن ثابت شده اند و وسعت دیگران توسط یک پیستون هیدرولیک که از واحد هیدرولیک فرمان می گیرد حرکت کرده و نوار را جمع می کند در نتیجه باعث ایستادن عضو دربرگیرنده اش می شود از آنجا که روش به کار رفته در این سیستم باعث کاهش چشمگیر گشتاور مخالف می شود
باعث کاهش چشمگیر سوخت و افزایش قدرت می شود.

زمانی که ASBESTOS (ازبست) صفحه ها (باندها) خورده و یا در اثر بی روغنی بسوزد در حالت D با تاخییر زیاد و یا تعغییر دنده با دور بالاتر و تقه انجام می شود (در این صورت گیربکس باید تعمییر شود)

Posted on اکتبر 12, 2015 in Uncategorized

Share the Story

About the Author

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back to Top