کارکرد گیربکس اتومات

کارکرد گیربکس اتومات بخ شش مورد بستیگ دارد که از این شش مورد دو مورد آن خیلی مهم است که عبارتند از سیستم دمای آب – دریچه گاز و موقعیت آن و سیستم سرعت خودرو که همان سندر کیلومتر یا ABS یا ESP می باشد.

Posted on اکتبر 12, 2015 in Uncategorized

Share the Story

About the Author

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back to Top