اهمیت روغن گیربکس

روغن گیربکس خراب مثل روغن سرخ کردنی میمونه که سوخته باشه و بیش از حد دمای آن بالا رفته باشه یعنی به عبارتی ساده تر که مثلا در مورد سرخ کردنی روغن سرخ می کنه و عملا کار خود را انجام میده
ولی سرطان زا و مضر هست، در داخل گیربکس هم همین داستان را داریم، روغن عملا کار می کنه ولی به علت به هم خورد دسکوزید و فاسد شدن مواضع آن باعث می شود که لنت یا گوشت تمامی صفحات و ترمزها سوخته شود و فیلتر داخلی گیربکس را پر کند و در
درازمدت باعث قفل کردن اویل پمپ و توربین و درنتیجه به طور کل سوختگی کامل گیربکس می شود که برای پیشگیری از این خرابی ها باید روغن گیربکس را در صورتی که آمپر آب بیش از حد مجاز بالا رود هر 35تا 40 کیلومتر تعویض شود و در صورتی که مشاهده شود
در طول این مدت دمای آب بیش از حد مجاز بالا رفته است باید آنرا چک کرد و به وسیله دیاگ یا pps پارامتر و دمای روعن را اندازه گرفت که روغن سالم بماند.

Posted on نوامبر 12, 2015 in Uncategorized

Share the Story

About the Author

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back to Top