فرق بین گیربکس های 206 al4 تیپ چهار و شش

فرقی که بین گیربکس های 206 al4 تیپ چهار و شش هست این است که عملا تیپ چهار بدون تیپترونیک می باشد و دوام صفحات دنده یک و دو در تیپ چهار نصبت به تیپ شش خیلی کمتر است

Posted on نوامبر 12, 2015 in Uncategorized

Share the Story

About the Author

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back to Top