اگر پمپ روغن موتور خراب شود چه قطعاتی آصیب می بینند؟

اویل پمپ یا پمپ رو.غن قلب موتور است. این قطعه وظیفه دارد روغن موجود در کارتر را به سایر قطعات خودرو پمپاژ کند. اگر در موتور خودرو برای کسری از ثانیه این قطعه کار نکند و روغن به اجزای موتور نرسد ابتدا موتور یاتاقان خواهد زد و سپس به سایر اجزا آسیب می رساند. کار اصلی روغن روانکاری و خنک رکدن قطعات مکانیکی است.رو.روانکاری با فشاری که پمپ روغن برای روغن تولید می کند اگر از حدی کمتر شود به سلندر آسیب وارد می کند. این قطعه اگر معیوب باشد در دورهای بالا به موتور خودرو آسیب می رساند.

Posted on دسامبر 28, 2015 in مکانیکی

Share the Story

About the Author

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back to Top