هنگام تعویض دنده صدایی از آن به گوش می رسد و پس از آن گیربکس اقدام به تعویض دنده می کند. دلیل چیست؟

هنگام تعویض دنده صدایی از آن به گوش می رسد و پس از آن گیربکس اقدام به تعویض دنده می کند. دلیل چیست؟

گیربکس های اتوماتیک مانند گیربکس های دستی ممکن است هنگام خرابی چند نوع صدای مختلف از خود بروز دهند که دلایل و نوع صداها بسیار مشابه گیربکس های دستی است . زوزه کشیدن یا جیرینگ جیرینگ کردن حاکی از وجود پریدگی یا خرد شدگی در مجموعه ی چهار پر دنده ی مربوطه است  اگر مشکل از دنده های یک و دو باشد ، این صدا در دنده سه که انتقال مستقیم است شنیده نمی شود. چون مجموعه دنده های سیاره در انتقال مستقیم قفل هستند به همین دلیل عموما به هنگام بروز نقص فنی جدی در مجموعه گیربکس برای حفاظت از خود وارد دنده سه می شود که با تعویض دنده های چهار پر مشکل برطرف می شود.

Posted on دسامبر 28, 2015 in گیربکس

Share the Story

About the Author

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back to Top