استپر چیست و چرا خراب می شود؟

استپر موتور در هوای ورودی دریچه گاز قرار دارد که کارکردی شبیه به ساسات در موتورهای کاربراتی دارد. یکی از وظایف آن ایجاد توازن بین گشتاور و بار موتور است تا سرعتی ثابت در دور آرام به وجود آید. عمده خرابی این قطعه هنگام عملکرد موتور در دور آرام نمایان می شود. خرابی این قطعه باعث نوسان دور موتور در دور آرام خواهد شد. معمولا اولین کار مکانیک جهت رفع ایراد این قطعه تمیز کردن استپر و محفظه آن خواهد بود که تا حدودی مشکل برطرف خواهد شد.

 

Posted on دسامبر 29, 2015 in برق خودرو, مکانیکی

Share the Story

About the Author

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back to Top