این مجموعه ترمز ای بی اس (ABS) چگونه عمل می کند؟

سیستم ترمز کنترل الکتریکی ای بی اس (ABS) درواقع به صورت الکتروپنوماتیکی فشار ترمز به اکسل های جلو و عقب را کنترل می کند. در این سیستم زمانی که راننده پدال ترمز را فشار می دهند وارد مرکزی کامپیوتر خودرو این درخواست را تبدیل به سیگنال و ترمزهای اکسل های جلو و عقب را فعال می کند. مقدار فشار ترمز اکسل جلو را سی بی یو تنظیم ، اما فشار اکسل های عقب را مدولاتور کنترل و تنظیم می کندکه همزمان سیستم ای بی اس نیز با آنها وارد سیستم می شود.

Posted on دسامبر 29, 2015 in ترمز ای بی اس (ABS)و ای بی دی(ABD)

Share the Story

About the Author

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back to Top